N-able SpamExperts Datasheet E-mailarchivering

E-mail is het belangrijkste communicatiemiddel van uw bedrijf. Daarom moet het veilig worden opgeslagen en gemakkelijk kunnen worden opgevraagd. Wij comprimeren en versleutelen uw e-mailberichten, slaan ze op en zorgen ervoor dat er geen gegevens verloren gaan.

Versleutelde e-mailarchivering helpt gegevensverlies te voorkomen en de wettelijke naleving te verbeteren.

Download de Datasheet

Loading form....

If the form does not load in a few seconds, it is probably because your browser is using Tracking Protection. This is either an Ad Blocker plug-in or your browser is in private mode. Please allow tracking on this page to request a trial.

Note: Firefox users may see a shield icon to the left of the URL in the address bar. Click on this to disable tracking protection for this session/site